Cartell i Programació de les Jornades

 Divendres 13 Octubre

19h Taula Rodona: “Resistint Megaprojectes i grans corporacions
Amb la participació de: Experiència a Gautemala, StopMidCat i No a la MAT

21h Documental i conversatori: “Y lo poco que nos queda” , amb les realitzadores.

22h Sopador

Dissabte 14 Octubre

10.30h Taller de compreses

12h Taula rodona: “Que aporten els feminismes a les lluites ecologistes i com les lluites ecologistes poden nodrir els feminismes” (No mixte)

14h Dinador

16h Documental i conversatori “Lágrimas de aceite” amb el director.

18h Taula rodona: “Lluites per la defensa del territori i contra l’especulació urbanística
Amb la participació de: No al Pla CaufecNo Més Blocs i altres

20h Presentació del documental: “Entre la nit i el dia no hi ha paret” A càrrec de Les Espigolaores

21h Sopar + Obra de teatre “Esperando lo inesperado” (Artivismo)

Diumenge 15 Octubre

11h Ruta pels horts urbans de Porta-Sant Andreu

13h Teatre de l’oprimit “La Megamàquina“*

14h Dinar, a càrrec de l’Ateneu Llibertari del Palomar*

17h Taula rodona sobre Vida rural
Amb la participació de: Can TonalECO La ExperimentalCa la Fou, Cal Janet i Kan Pasqual

18.30h Debat: “L’últim de la fila als espais alliberats: l’ecologisme

 

*Totes les activitats són a La Cinètika excepte el dinar i el teatre del diumenge (a la Plaça de les Palmeres)
**Tots els àpats són vegans
***Hi haurà distribuidores de material informatiu i exposicions

 

[És possible que durant els propers dies aquesta programació s’acabi de completar amb d’altres col·lectius o ponents a les taules rodones]

Posted in General | Comments Off on Cartell i Programació de les Jornades

27/09 – Presentació del docu “Hasta vaciar Itoitz” + sopador vegà

[CAT]

El proper dimecres 27 de setembre a les 20h projectarem a la Cinètika el documental “Itoitz Hustu Arte”. Algunes companyes que van conèixer la resistència al poble d’Itoitz ens podran explicar quina era la lluita d’aquestes companyes i com va succeir.

Després hi haurà sopador vegà al mateix espai, els beneficis del qual aniran destinats a finançar les despeses econòmiques de les jornades d’octubre.

“Itoitz Hustu Arte /Hasta Vaciar Itoitz”
(Eguzki Bideoak 2008, Iruña):

Aquest documental ha estat realitzat per “Eguzki Bideoak” i repassa la lluita en contra la contrucció i l’ompliment del pantà d’Itoitz (Naffarroa), en aquest cas centrant-se en la vivències de les veïnes afectades directament per la construcció d’aquesta obra hidràulica.

Des del primer moment la construcció del pantà d’Itoitz ha estat caracteritzada per irregularitats, obscurantisme, i fins i tot per continuar amb les obres en contra de sentencies fermes de tribunals espanyols. Aquest fet s’agreuga amb la presentació dels informes dels tècnics Antio Casas i Arturo Rebollo, ambdós professionals de prestigi, on s’hi denunciava públicament riscs catastròfics en cas de consumar-se l’ompliment d’Itoitz. Amb aquesta amenaça els habitants dels pobles més directament afectats pel pantà d’Itoitz, es van constituir en una assemblea de veïnes l’any 2001, ja que se sentien en total indefensió i abandonades en una situació d’alt risc. El seu objectiu fundacional va ser exigir amb urgència que es duguin a terme les gestions necessàries per aconseguir la realització d’un nou estudi tècnic de la pressa i dels terrenys on se situa.

La situació esdevé crítica a partir del moment d’ompliment d’Itoitz ja que des de setembre de 2004 s’han registrat a la zona del voltant del pantà més de 1.100 terratrèmols i més de 100 sorolls d’origen desconegut. Per tant, en aquesta situació, qualsevol iniciativa que no contempli la buidada immediata i controlada de Itoitz és una temeritat.

[CAST]

El próximo miércoles 27 de setiembre a las 20h proyectaremos en la Cinètika el documental “Itoitz Hustu Arte”. Algunas compañeras que conocieron la resistencia en el pueblo de Itoitz nos podran contar cual fué la lucha de estas comañeras y como sucedió.

Después habrá cenador vegano en el mismo espacio, los beneficios del cual iran destinados a financiar los gastos económicos de las jornadas de octubre.

“Itoitz Hustu Arte /Hasta Vaciar Itoitz”
(Eguzki Bideoak 2008, Iruña):

Este documental ha sido realizado por Eguzki Bideoak y repasa la lucha que lleva a cabo en contra de la construcción y llenado del pantano de Itoiz (Nafarroa), en este caso centrándose en las vivencias de las vecinas afectadas directamente por la construcción de esta obra hidráulica.

Desde el primer momento la construcción del pantano de Itoiz ha estado caracterizada por irregularidades, oscurantismo, incluso por continuar con las obras en contra de sentencias firmes de tribunales españoles. Este hecho se agrava con la presentación de los informes de los técnicos Antonio Casas y Arturo Rebollo, ambos profesionales de prestigio, en los que se denunciaban públicamente riesgos catastróficos en caso de consumarse el llenado de Itoiz. Ante esta amenaza los habitantes de los pueblos más directamente afectados por el pantano de Itoiz, se constituieron en una asamblea de vecinos/as en el año 2001, ya que se sentían en total indefensión y abandonados en una situación de alto riesgo. Su objetivo fundacional fue exigir con urgencia que se lleven a cabo las gestiones necesarias para lograr la realización de un nuevo estudio técnico de la presa y los terrenos donde se asienta.

La situación es crítica a partir del comienzo del llenado de Itoiz ya que desde septiembre de 2004 se han registrado en la zona en torno al pantano más de 1.100 terremotos y más de 100 ruidos de origen desconocido. Por lo tanto, en esta situación, cualquier iniciativa que no contemple el inmediato vaciado controlado de Itoiz es una temeridad.

Posted in General | Comments Off on 27/09 – Presentació del docu “Hasta vaciar Itoitz” + sopador vegà

BREU PRESENTACIÓ DE LES JORNADES

[CAT]

La idea de realitzar aquestes jornades sorgeix d’un petit grup de colegues que volíem apropar als nostres entorns polítics i al barri una perspectiva ecologista de base, autogestionada i anticapitalista. 

En general hem observat que per una banda, la lluita ecologista acostuma a estar bastant oblidada en el si dels moviments polítics de base i autònoms, mentre que per l’altra banda és un discurs que ha sigut adoptat per l’esquerra institucional sense un qüestionament profund del sistema capitalista, dels mètodes de lluita i de les conneccions amb d’altres lluites.

Per això a l’organitzar aquestes jornades voldríem trencar amb aquest enfocament institucional i a la vegada posar en evidència l’importància de les actuals lluites en contra del desenvolupament i per a la protecció del medi. 

Volem també afegir un enfocament interseccional amb d’altres lluites, tenint en consideració les perspectives del anticolonialisme i de gènere, per exemple. Creiem que altres perspectives són imprescindibles dins la lluita contra el desenvolupament per la defensa del media mbient i del territori, sense oblidar altres temes centrals com l’extractivisme, les macroplantacions, els monopolis en el sector agroalimentari…

Per tot això, us convidem a aquestes jornades que s’enfocaran sobre diversos nivells de lluita, tant des de la ciutat com des del camp, i tant des d’allò local com des d’allò global, a través de debats, projeccions, taules rodones, teatre… i menjar vegà, concerts i més!

Molt aviat es comunicarà el programa.

Si esteu interessades en participar de l’organització de les jornades o si voleu proposar una xerrada o activitat coherent amb les jornades, contacteu amb el correu fuckdesenvolupament@riseup.net 

 

[CAST]

La idea de realizar estas jornadas surge de un pequeño grupo de colegas que queríamos acercar a nuestros entornos políticos y al barrio una perspectiva ecologista de base, autogestionada y anticapitalista.

En general hemos observado que por un lado, la lucha ecologista suele estar bastante olvidada dentro de los movimientos políticos de base y autónomos, mientras que por el otro lado es un discurso que ha sido adoptado por la izquierda institucional sin un cuestionamiento profundo del sistema capitalista, de los métodos de lucha y de las conexiones con otras luchas.

Por ello al organizar estas jornadas pretendemos romper con este enfoque institucional y a la vez poner en evidencia la importancia de las actuales luchas contra el desarrollo y por la protección del medio.

Queremos además dar un enfoque interseccional con otras luchas teniendo en consideración las perspectivas del anticolonialismo y del género, por ejemplo. Creemos que otras perspectivas son imprescindibles dentro de la lucha antidesarrollista por la defensa de medio ambiente y el territorio, sin que se olviden otros temas eje como el extractivismo, las macroplantaciones, los monopolios en el sector agroalimentario …

Por todo ello, os invitamos a estas jornadas que se enfocarán sobre varios niveles de lucha tanto desde la ciudad como desde el campo y tanto desde lo local como desde global, a través de debates, proyecciones, mesas redondas, teatro… y comidita vegana, concis y más!

Muy pronto se comunicará el programa.

Si estais interesadas en participar de la organización de las jornadas o si quiereis proponer una charla o actividad coherente con las jornadas contactar al correo fuckdesenvolupament@riseup.net

Posted in General | Comments Off on BREU PRESENTACIÓ DE LES JORNADES